دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 14 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,121 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

ترجمان دانش

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

هسته ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هسته میکروبیوم در عفونت های قارچی میکروبی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اعضای مرکز

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

لیست مقالات منتشر شده با افیلیشن مرکز

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اهداف

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

استراتژی مرکز

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تاریخچه

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هسته فرآورده های صنعتی بیوتکنولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هسته تولید ترکیبات ضد میکروبی از عصاره های گیاهی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هسته پروبیوتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هسته آنتی میکروبیال پپتید و واکسن

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

Affiliation