دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸

برگزاری دومین دوره کارگاه آموزشی Real time PCR

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه بررسی طرح های پژوهشی در راستای موضوعات Hot topic

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی Real Time PCR

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی مقاله نویسی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

..

ادامه...
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه